Dream team

Published on 21 January, 2013, in Raketspel.


Raketspel har fått förstärkning i form av  ett dream team från Futuregames!

Under våren kommer Christoph, Håkan och Lucan att praktisera här och hjälpa oss att bygga spel. Massor av spel!!

© Raketspel 2012